Članice

logo_frituleUmetniški vodja klape: maestro Mario Petvar

Članice klape:

Sabina Grižon, 1. sopran
Sonja Ferfolja, 1. sopran
Larisa Habinger, 1. sopran
Tanja Potokar, 2. sopran
Gordana Božič, 2. sopran
Valentina Baričič, 2. sopran
Helena Skočir, 1. alt
Jasmina Čuturić, 1. alt
Ivana Matošević, 1. alt
Sonja Rijavec, 2. alt
                                                            Zlata Zorec, 2. alt

 

Avdijcije:  prijave na kompanija.fritule@gmail.com